Acil Aydınlatma
Sistemleri

Acil aydınlatma bina güvenliğinde ve özellikle tahliye senaryosunda çok önemli bir rol oynamaktadır. Acil aydınlatma sistemi ana güç beslemesinin kesildiği ve normal şebeke aydınlatmasının devre dışı kaldığı acil bir durumda otomatik aydınlatma sağlamak için tasarlanmıştır. Acil aydınlatma sistemleri paniği azaltarak, gerekli ışıklandırmayı sağlayarak ve binada bulunan kişileri güvenli çıkış noktalarına yönlendirerek tehlikeli durumlarda adeta bir can simidi işlevi görmektedir.

Acil aydınlatmanın gerekli olduğu pek çok durum vardır. Bunlar, ana şebeke gücünün kesilmesi, görüş mesafesinin azalmasının ek ışık kaynaklarına olan ihtiyacı doğurduğu tahliye işlemleri veya yangın tehlikesidir. Acil aydınlatma ürünlerinin seçimi, kullanım amacına bağlıdır. Kullanım amaçları arasında acil çıkış aydınlatması, çıkış yolu aydınlatması, yedek aydınlatma, açık alan aydınlatması (veya anti-panik aydınlatma), çıkış işaretlerinin aydınlatılması, yüksek riskli görevlerin ifa edildiği alanlar için özel aydınlatma veya bina içinde bütün bu teknolojilerin kombinasyonu sayılabilir.

Yedek Amaçlı Aydınlatma (Stand-by Lighting)

Acil bir durum olmadan yaşanan elektrik kesintilerinde normal çalışmaların devamı için öngörülen bir aydınlatma türüdür. Bu tür aydınlatma acil durum kaçış senaryolarına dâhil edilmez.

Acil Kaçış Aydınlatması (Emergency Escape Lighting)

Acil bir durumda insanların binadan güvenli bir şekilde tahliye edilmesini sağlarken potansiyel tehlikelere müdahale ve ilkyardım yapılmasına imkân sağlayan aydınlatma türüdür.

Kaçış Yolu Aydınlatması (Escape Route Lighting)

Acil bir durumda, kaçış yollarını aydınlatarak ilgili alanın güvenli bir şekilde boşaltılması amacıyla kaçış yönünü göstererek insanların binadan güvenli bir şekilde tahliye edilmesini sağlayan aydınlatma türüdür.

Açık Alan Aydınlatması (Open Area Lighting, Anti-Panic Lighting)

Acil bir durumda, tanımlanmış olan kaçış yollarına ulaşılmasını sağlayan bölgeler, sığınaklar veya toplanma bölgeleri için öngörülen aydınlatma türüdür.

Tehlikeli Alanı Aydınlatması (High Risk Task Area Lighting)

Acil bir durumda, tehlikeli bir işlem veya durumun oluşabileceği yerlerde bulunan kimselerin güvenliği için yapılan ve bazı sistemler için kullanıcılarına uygun devreden çıkarma/ kapatma işlemlerine olanak tanıyan aydınlatma türüdür.

Acil aydınlatma amatürlerinin iki tip çalışma modu bulunmaktadır: sürekli ve kesintide çalışma.

Sürekli (Kesintisiz)

Sürekli çalışma, acil aydınlatma armatürünün her zaman açık olması anlamına gelir: Armatür genel aydınlatma sisteminin bir parçası olarak genel amaçlar için ve acil durumlarda yedek güçle birlikte kullanılır. Sürekli çalışan acil durum armatürleri, genellikle, halka açık alanlarda ve ışıkların kısıldığı sinema ve kulüp gibi eğlence tesislerinde kullanılır.

Kesintide

Kesintide çalışan armatürler, normal aydınlatma sistemini besleyen güç kaynağı çalışmadığında devreye girmektedir. Genellikle, kesintide çalışan armatürler, bina dolu olduğunda genel aydınlatma sisteminin devrede olduğu binalarda kullanılmaktadır.

Referanslarımız için tıklayın!
Yangın Algılama
Sistemleri

Yangın algılama ve alarm sistemleri her türlü yapı, bina, tesis ve işletmelerde çıkabilecek yangınları daha başlangıç aşamasında * tespit etmek, binada yaşayanları bu durumdan haberdar etmek, gerekli güvenlik birimlerine ve itfaiyeye haber vermek amacıyla kurulan hem can hem de mal korumaya yönelik sistemlerdir. Bütün güvenlik sistemleri önemli olmasına rağmen yangının bir binaya ve yaşayanlarına verebileceği zararlar düşünüldüğünde yangın algılamanın gerekliliği daha net anlaşılabilir.

 • Konvansiyonel Yangın Algılama Sistemleri
 • İntellıgent Yangın Algılama Sistemleri
 • Aktif hava emmeli çok hassas duman algılama sistemleri
 • Aktif hava emmeli gaz algılama sistemleri
 • İhtiyaca özel ışın tipi duman dedektörleri
 • Alev ve kıvılcım dedektörleri
 • Kablo tipi sıcaklık algılama sistemleri
 • Fiber-optik sıcaklık algılama sistemleri
 • 160.000 adresli noktaya kadar genişleyebilen kontrol paneli ağı
 • Panel içinde entegre itfaiyeci telefonu kontrol ünitesi ve saha telefonları
 • Kullanıcı grafik izleme ve kontrol yazılımları
 • 4 boyutlu dedektörler
Referanslarımız için tıklayın!
İhbar ve İkaz
Sistemleri

Yangın Algılama Sistemleri ve Yangın Alarm Sistemleri isminden de anlaşılacağı gibi yangın söndürmeyi değil, olası bir tehlike anında ikazda bulunarak ortamın hızla boşaltılmasını sağlayan sistemlerdir. Ancak gelişen teknolojiyle birlikte Yangın İkaz Sistemleri diğer sistemlerle de entegre çalışabilmekte ve yangın bulunan ortamın hızla boşaltılmasını, böylelikle hem maddi hem de manevi kayıpların önüne geçilmesini amaçlamaktadır. Genel olarak iki farklı Yangın Alarm Sistemi bulunmaktadır. Bunlar Konvansiyonel Yangın Alarm Sistemleri ve Analog Adresli Alarm Sistemleridir.

Konvansiyonel Yangın Alarm Sistemleri:

Belirli bir bölgedeki yangının tespit edilmesi üzerine çalışan sistemlerdir. Zon ismi verilen bölgesel tespit mantığıyla işleyen Konvansiyonel Yangın Alarm Sistemleri, bu zonlara bağlanmış yangın algılama dedektörlerinin sinyalleriyle yangını algılar ve bölgesel uyarı verir. Diğer sisteme göre daha basit sistemlerdir ve çok daha ekonomiktir. Bu sebeple de günümüzde özellikle küçük ve yangın riskinin daha az olduğu projelerde tercih edilirler. Bu sistemlerin en büyük kusuru hava ve ısı değişimlerinden etkilenebilmesi ve yanlış yangın alarmları riskleri yaratmasıdır. Sistem dahilinde şu ekipmanlar kullanılır;

 • Duman Dedektörleri
 • ​Isı Dedektörleri
 • Beam Dedektörleri
 • Yangın Butonları
 • ​Yangın Sirenleri
 • Yangın Flaşörleri

Analog Adresli Alarm Sistemleri:

Noktasal olarak yangın algılaması yapabildiği için özellikle yüksek ve kompleks yapılarda tercih edilmektedir. Bu sistemde her bir dedektör bir loop (çevirim) hattına bağlanır. Hatlardan çıkan kablo ve algılayıcılar sırayla duman-ısı-sıcaklık artış hızı gibi farklı algılayıcı elamanlarını dolaşır ve tek tek kontrol ederek ortam hakkında sürekli rapor sunar. Herhangi bir arıza ve yangın durumunda ise tüm lopların bağlandığı kontrol paneline gerekli bildirimleri yaparak ikazda bulunur. Diğer mekanik sistemlere de entegre edilebilen Adresli Yangın Algılama Sistemleri geliştirilebildiği ve detaylı rapor verdiği için kompleks yapılarda daha çok tercih edilmektedir.Sistem dahilinde şu ekipmanlar kullanılır;

 • Duman Dedektörleri
 • ​Isı Dedektörleri
 • Beam Dedektörleri
 • Yangın Butonları
 • ​Yangın Sirenleri
 • Yangın Flaşörleri
Referanslarımız için tıklayın!