Sulu ve Köpüklü
Söndürme Sistemleri

Sulu söndürme sistemi uygulama alanına göre farklı boşaltma ekipmanları (çeşitli sprinkler, nozul, monitör, yangın dolabı vs.) kullanılarak, yangından korunmak amacıyla kullanılan su dağıtım tasarlandığı bir sistemdir. Tasarımına göre ıslak borulu, baskın sistem ya da ön tepkili sistem olarak kullanılabilir. Sulu söndürme sisteminin tasarımı için yeterliyse TS EN 12845 (Sprinkler Sistemi), NFPA 14(Yangın hortumu), NFPA 15(Su sprey sistemi)Amerikan standardına göre yapılır. Bu sebeple, sistemin tasarım, kurulum, test, bakım ve tadilatlarının yangın söndürme sistemleri konusunda yetkin kişiler tarafından yapılması gerekir.

Sulu Söndürme Sistemleri suyla reaksiyona giren, suyla yayılan malzemelerin, suyun zarar verebileceği değerli eşyaların (Server odaları, yazma eser kütüphaneleri, vs.) bulunmadığı ortamlarda yangından korunmak amacıyla kullanılır.

Türkiye binaların yakından korunması hakkındaki yönetmeliğine göre aşağıda belirtilen yerlerde otomatik yağmurlama sistemi kurulması mecburidir:

Yapı yüksekliği 30.50m’den fazla olan konut haricindeki bütün binalarda Yapı yüksekliği 51.50 m²’yi geçen konutlarda, Alanlarının toplamı 600 m² ‘den büyük olan kapalı otoparklarda ve 10’dan fazla aracın asansörle alındığı kapalı otoparklarda, Birden fazla katlı bir bina içerisindeki yatılan oda sayısı 100’ü veya yatak sayısı 200’ü geçen otellerde, yurtlarda, pansiyonlarda, misafirhanelerde ve yapı yüksekliği 21.50 m2 ‘den fazla olan bütün yataklı tesislerde, Toplam alanı 2000 m²’nin üzerinde olan katlı mağazalarda, alışveriş, ticaret ve eğlence yerlerinde, Toplam alanı 1000 m²’den fazla olan, kolay alevlenici ve parlayıcı madde üretilen veya bulundurulan yapılarda.

Sistem borularının iç köpük-su karışımının bulunmadığı, sistem kontrol eden vananın elle, elektriksel ya da mekanik olarak tetiklenerek karışımın tüm sprinkler başlıklarından korunan alana akasında sistemdir.

Köpüklü

Köpüklü sprinkler sistemi uygulaması yapılırken altta yer alan gösteriminde yapılmıştır.

 • Depolanan yanıcı parlayıcı sıvının sınıfının olduğu
 • Uygun sistem seçimi
 • Tasarım yoğunluğu ve operasyon yönetimi
 • Sprinkler veya nozul için
 • Oranlayıcı seçimi
 • Uygulama süresinin sunulması
 • Köpük tipinin seçimi
Referanslarımız için tıklayın!
Otomatik Gazlı
Söndürme Sistemleri

FM200 Gazlı Söndürme Sistemleri

FM 200 GAZlı SÖNDÜRME SİSTEMLERİ NEDİR ?

Kimyasal formülü HFC 227 ea ile belirlenen Gazlı Yangın Söndürme Sistemi Heptafluoropropane FM-200 gazı olarak isimlendirilir. FM-200 gazı renksiz ve kokusuz bir gazdır. Halon’a benzer olarak 25 bar basınç altında tüplere doldurularak sıvı halde depolanabilir. Uygulanabilir ve kullanılabilir olmasındaki en önemli nokta sıvı durumdaki gazın, püskürtme nozullan yoluyla serbest bırakılması sonucu buharlaşarak korunacak hacimde yanıcı yüzey üzerinde bir tabaka oluşturarak yanmayı önlemesidir.

Genel Özellikleri:
 • Ozona zararsız
 • Renksiz ve Kokusuz
 • Elektriksel olarak İletken olmayan
 • 25-42 Bar Depolama
 • İnsanlı mahallerde kullanım
 • Gaz boşalması sonrası temizlik gerektirmeyen Söndürme Konsantrasyonuna 10 sn de ulaşabilen Kaynama Noktası : – 16,4 C
Kullanım Alanları:
 • Patlayıcı Madde Depolan
 • Bilgi İşlem Merkezleri
 • İzleme ve Kontrol Odaları
 • Değerli Malzeme Arşivleri
 • Alçak Ve Orta Gerilim Elektrik Odaları
 • Telefon Santral Odaları i$ Hava Kontrol Merkezleri
 • Radar Kontrol Merkezleri
 • İleri teknoloji Tıbbi Cihaz Odaları
 • Kablo Kanalları
 • Güç Kaynağı ve Jeneratör Odaları
 • Tarihi Eser Depoları ve Müzeler vb.
İnsana ve Çevreye Etkileri
 • ODP :0
 • Noael : %43
 • Loael : %52
 • LC 50 :
 • ALT : -
 • Donma Noktası :-131 C

CO2 Gazlı Söndürme Sistemleri

Karbondioksit; renksiz, kokusuz, elektrik iletkenliği olmayan, yangın söndürmek için uygun bir inert gazdır.
Karbondioksit hava içerisindeki oksijeni ve/veya gaz fazındaki bir yakıtın konsantrasyonunu yanmanın duracağı noktaya kadar düşürerek, yanmayı soğutarak söndürür.
Ozona zarar vermez.
Fiziksel olarak söndürme yapar -Lokal söndürme amaçlı kullanılır.
İnsan bulunan mekanlarda kullanılmaz.
Yeniden doldurma maliyeti düşük, yangın yaygın olarak bulunabilir.
Boşalma süresi 60-120 saniyedir. (lokal sistemler için 30 saniye)
C02 muhtemel yangınları başarılı bir performans ile söndürür. İnsanlı mahallerin korunması noktasında C02 ‘nin insanlar tarafından solunması halinde (düşük yoğunlukta olsa bile) boğulmaya ve ölümlere sebep olabileceği dikkate alınmalıdır. Gerekli mühendislik hesaplamaları ve güvenlik önlemleri altında C02 sistemleri boyahaneler, elektrik odaları, kimyasal madde depoları, transformatörler, arşivler ve benzeri yerler için etkili şekilde kullanılmaktadır.
Resmi gazetenin 09.09.2009 gün ve 27344 sayılı sayısında yayınlanan ‘Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliği Kapsamında; Yağlı Tip Trafolarda Söndürme Sistemi Kurulması Zorunludur.

Transformatör MADDE 65-(1)

Transformatörün kurulacağı odanın bütün duvarları, tabanı ve tavanı en az 120 dakika süreyle yangına dayanabilecek şekilde yapılır.

(2) Yağlı transformatör kullanılması durumunda;
 • a) Yağ toplama çukurunun yapılması gerekir.
 • b) Uygun tipte otomatik yangın algılama ve söndürme sistemi yapılır.

NOVEC 1230 Gazlı Söndürme Sistemleri

Novec 1230, Elektriksel iletkenliği olmayan, kokusuz , renksiz, hızla buharlaşan söndürme sıvısıdır. Bu durum Novec 1230 un neden çevre dostu bir söndürme ajanı olduğunu kanıtlar

 • Ozon yok etme katsayısı sıfırdır.
 • Atmosferik ömrü 5 gündür.
 • Normal oda sıcaklığında su görünümüne sahip olsa da, yalıtkanlık özelliğinin bulunmaması ve hızla gaz fazına geçmesiyle, elektrik ve elektronik ekipmanlarının söndürmesinde çok etkili bir ajandır.
 • Söndürme Kapasitesi yüksektir.
 • A sınıfı yangınlarda yüzde 3.4 kon¬santrasyonda söndürme yapar, dizayn konsantrasyonu yüzde 5.3 dir.
 • Sıvı halde bidonlarda depolanmasından dolayı, depolama kolaylığı ve havayolu ile sınırlama ve yasaklamaya uğramadan kolay nakledilebilme imkanı sunuyor.
 • Karmaşık dolum tesislerine ihtiyaç duyulmadan çok basit bir işlemle ger¬ekirse , yerinde dolum imkanı sunuyor.
 • Söndürme hacminin artması veya eksilmesi durumunda, silindir kapasi¬tesine bağlı olarak, söndürücü eklentisi veya eksiltmesi ile esnek ve sürdürülebilir kullanım imkanı tanıyor.
 • Düşük kullanım konsantrasyonuna karşılık, yüksek NOAEL seviyesi sayes¬inde %150′ ye varan güvenlik marjı sağlıyor.
 • Yasaklanmış halon ve mevcut diğer söndürme sistemlerinde, standardına uygunluk durumuna göre, basit değişikliklerle kullanılabilme imkanı sunuyor.
 • Kolay ve hızlı temin edilebilme özelliği ile çok kısa sürede söndürme sis¬temlerinin yeniden dolumu imkanını sunuyor.
 • Düşük kullanım konsantrasyonuna Opsiyonel olarak, seviye ölçümüne imkan sağlıyor.
 • Hidrolik yapısının uygunluğu nedeniyle, dar ve alçak yerlerde silindiri yatay kullanabilme imkanını sağlıyor.

Aerosol Yangın Söndürme Sistemleri

Yoğunlaştırılmış aerosol söndürücü maddeler(jeneratörlerin uygulanması sonucu) alkalin metal tuzlarının ince katı parçacıklarından ve çoğunlukla N2, CO2 ve buhar olmak üzere gazdan (üretilen aerosolün ağırlığının yaklaşık %60’ı) oluşur.

Aerosol, kimyasal işlemler ile serbest radikalleri (artık tutuşmayı azaltmak için kullanılabilir değiller) uzaklaştırıp tutuşmanın zincirleme reaksiyonuna müdahale ederek yangını söndürür. Fiziksel olarak, aerosol tutuşma bölgesindeki enerjiyi alır (soğutma faaliyeti). Bu iki reaksiyon esas olarak katı aerosol parçacıklarının yüzeyinde meydana gelir, bu yüzden parçacıklar ne kadar küçükse, reaksiyon yüzeyi o kadar büyük ve söndürme faaliyeti o kadar etkili olur.

Aerosolhalona kıyasla düşük maliyetli bir alternatiftir. En yeni sabit piroteknik olmayan bir üretim olan S tipi aerosol aktivasyon ile hızlı bir şekilde yayılan, oldukça verimli ve son derece etkili söndürücü aerosoldan oluşur. Aerosoldeki stronsiyum tuz bazlı stronsiyum moleküller, tutuşmada mevcut olan zincirleme kimyasal reaksiyonu engelleyerek fiziksel ve kimyasal olarak yangın ile mücadele eder.

Referanslarımız için tıklayın!
Davlumbaz Söndürme
Sistemleri

Endüstriyel mutfaklar gibi davlumbazın bulunduğu, yangın çıkma riskinin olduğu alanlarda kurulan davlumbaz içinde gizli bir şeekilde bulunan söndürme sistemlerimiz son teknoloji aparatları ile güvenliğinizi sağlıyor.

Çalışma Prensibi:

Çeşitli mutfak altyapılarına göre belirlenen referans yangın sıcaklık değeri mühendislerimiz tarafından belirlenerek sistem kurulumuna başlanır. Yangın anında ortamın sıcaklığı bu referans sıcaklığa ulaştıktan sonra söndürme başlar. Sprinkler sistem koruduğu alan içerisine FE söndürme sıvısı boşaltır, tüm yüzeyleri kaplar, tekrar tutuşmayı önler ve yangın sonrası su ile havalandırma temizlenir.

Farklı çeşit:

FOREX MOTOR KABİNİ SÖNDÜRME SİSTEMLERİ

Buhar süpersonik hızda yoğuşarak ve ince damlacıklar halinde suyu kırarak şok dalgaları üretir.
20 saniye gibi kısa bir sürede boşaltma işlemini gerçekleştirir.
Otomatik ve opsiyonel olarakta kurulum yapılabilir.
Kolay kurulum, Ergonomik, Temizlik gerektirmez

Referanslarımız için tıklayın!
Sprinkler Söndürme
Sistemleri
Islak Borulu Sprinkler Sistemi

Islak borulu sprinkler sisteminde borular, sürekli olarak basınçlı su ile dolu durumda tutulur. Sadece donma riski olmayan ve çevre sıcaklığının 95 °C’yl geçmediği yerlerde uygulanır. Donma riski olan mahallerde bulunan ıslak sprinkler sistemi bölümleri; antifriz sistemi veya elektrikli izlemeli ısıtıcı kablo sistemi ile korunmalıdır. İzlemeli ısıtıcı kablo sistemi ile korunmalıdır.

Kuru Borulu Sprinkler Sistemi

Kuru borulu sprinkler sistemleri, kuru alarm vanasının üst kısmının basınçlı hava veya inert gaz ile sürekli olarak basınç altında tutulduğu ve kuru alarm vanasının alt kısmının su ile basınç altında tutulduğu sistemlerdir.

BASKIN SPRINKLER SİSTEMİ

Bu sistem, yangın yayılımının yüksek ve hızlı olmasının beklendiği ve suyun yangının meydana gelip yayılacağı tüm alana uygulanmasının istendiği durumlarda kullanılır. Boru tesisatına açık tip sprinkleri bağlanır. Borular su veya hava ile basınçlandırılmaz. Baskın alarm vanası uygun otomatik algılama sistemi ile devreye girer. Acil durumlarda baskın alarm vanasını devreye sokmak için en az bir adet elle boşaltma istasyonu teçhiz edilmelidir. Baskın sprinkler sistemi ile korunan tüm oda ve bölmelere otomatik algılama sistemi yapılmalıdır. Algılama sistemleri EN54 Standardına uygun olmalıdır. Yüksek Tehlike Sınıfı İşlem Grup 4 mahallerde, genellikle baskın sistemlerle koruma sağlanır. Baskın sistemlerde; özel mühendislik yaklaşımları ile sprinkler sistemlerinden ayrı tasarım yapılması sebebiyle verilen kurallar baskın sistem tasarımlarında uygulanmaz.

Referanslarımız için tıklayın!