Kafesten çıkınca değil,
kafesi içimizden çıkarınca özgürleşiriz.